VSV, a.s.

Společnost VSV, a.s., se zaměřuje na zemědělskou výrobu. Podnik je aktivní v rostlinné výrobě. Hospodaří na ploše 1530 hektarů zemědělské půdy. Dále společnost podniká v oblasti živočišné výroby chovem hospodářských zvířat, konkrétně skotu. V neposlední řadě se společnost VSV, a.s., zabývá letecko-chemickou činností.

Společnost VSV, a.s., dne 2.3.2017 uveřejnila podle § 367 a § 377 zákona o obchodních korporacích pozvánku na valnou hromadu společnosti, spolu se znaleckým posudkem. Tyto dokumenty jsou dále zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti.

Dne 28.8.2017 byl zveřejněn Dopis akcionářům, jehož plné znění naleznete v sekci Důležité informace.

 


Produkty

  • Komodity živočišného původu - Masný skot
  • Rostlinná výroba - Obiloviny, Olejniny

Působnost společnosti

  • Česká republika

Kontakt

VSV, a.s.

Zemědělství
Vlkošská 379, 69642 Vracov, Česká republika
IČ: 25331850

E-mail: zera.as@zeraratiskovice.cz
Telefon: +420518309753
Web: vsv.navos-km.cz